Zhang, Xiao-Dong, Shanghai Jiao Tong University, China, China