Zhou, Jin-Xin, Beijing Jiaotong University, China, China