, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za uporabno matematiko, Slovenia